Ηλικία & Πλαστική Χειρουργική
Αυξητική πλαστική μαστών
Μειωτική πλαστική μαστών
Μαστοπηξία
Εισολκή θηλών
Γυναικομαστία
Μάτια
Πρόσωπο
Ωτοπλαστική
Αναισθησία
Επούλωση των ιστών
Αληθινές Μαρτυρίες Πλαστικής
Η Φωτογραφία
Δείτε Φωτογραφίες
 
Δείτε επίσης...
 
New techniques
 
Ρινοπλαστική Χωρίς Νυστέρι
 
Το botox της ηθοποιού
 
Αυξητική Μαστών
 
 
Brazilian
 
 
 
Το Στεφάνι της Νεότητος
 
Δελτία Τύπου
 
Επαγγελαμτικά ταξίδια
 
 
     
           
 
 
           
home
 
Πλαστική χειρουργική, Πλαστικός χειρουργός Δρ. Ι. Λύρας
 
  Δρ. Λύρας Δραστηριότητες Θεραπείες Επεμβάσεις Συνήθεις ερωτήσεις Συνεντεύξεις Επικοινωνία  
 
 
 
πίσω | μπροστά αρχική
 
 

Τι τύπος (τεχνική) ταιριάζει σε αδύνατες γυναίκες με μικρό καλοσχηματισμένο στήθος που επιθυμούν διακριτικό και φυσικό αποτέλεσμα :

 
     
 

Τα καλά νέα στην αυξητική πλαστική μαστού μέχρι σήμερα


Η πιό φυσική τεχνική για πολλούς πλαστικούς χειρουργούς τα τελευταία 4 χρόνια (την οποία εμείς χρησιμοποιούσαμε επιτυγχάνοντας τα πολύ φυσικά αποτελέσματα της προσωπικής μας τεχνικής ήδη απο το 2000 ), άρα και η νεώτερη τεχνική με καλύτερα αποτελέσματα είναι η τεχνική διπλού πλάνου τοποθέτησης του προθέματος στήθους. (dual plane technique).

Με τη τεχνική αυτή, το πρόθεμα τοποθετείται εν μέρει κάτω από τον μείζωνα θωρακικό μυ, και εν μέρει κάτω από τον αδένα. Το ποσοστό του αδένα που καλύπτει το πρόθεμα ποικίλει ανά ασθενή. Αυτό σημαίνει, ότι εάν υφίσταται πτώση του στήθους, (π.χ μετά από θηλασμό) μεγαλύτερο τμήμα του αδένα κινητοποιείται για να πετύχουμε ταυτόχρονη μεγέθυνση και ανόρθωση χωρίς  τομές στο δέρμα. ¨αρα η τεχνική αυτή βοηθά και στην ανόρθωση του ελαφρώς πεσμένου στήθους.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής σε σχέση με τις προϋπάρχουσες συμβατικές τεχνικές μεγέθυνσης στήθους είναι:

1) Πλήρης κάλυψη του προθέματος από ιστούς ικανοποιητικού πάχους, ώστε να το πρόθεμα να μην είναι ούτε ψηλαφητό ούτε ορατό κατά το περίγραμμα του.

2) Δυνατότητα ικανοποιητικής ανόρθωσης του στήθους όταν απαιτείται, χωρίς τη χρήση επιπλέον τομών, γύρω και κάτω από τη θηλή, όταν η πτώση δεν είναι υπερβολική. Μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής κάψας καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του προθέματος βρίσκεται κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ.

3) Ευκολότερη ψηλάφηση του αδένα εκ μέρους του ασθενούς.

4) Απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα. «σταγόνας».

5) Το χειρουργείο γίνεται με τελείως ατραυματική μέθοδο (no pain), με χρήση οπτικών ινών και ειδικών χειρουργικών εργαλείων και από τομή όχι μεγαλύτερη από 4cm τόσο στην στην θηλαία άλω όσο και στην υπομάστια πτυχή (αναλόγως με την επιλόγή της κάθε γυναίκας)  γεγονός που έχει ως συνέπεια την εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου και την ανάληψη των καθημερινών δραστηριοτήτων, εκ μέρους της ασθενούς, εντός της επόμενης ημέρας.

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ

Πρόσφατα παρουσιάσαμε σε διεθνή συνεδριακή επιστημονική συζήτηση ειδικών πλαστικών χειρουργών την τροποποημένη dual plane, την  δική μας τεχνική τριπλού πλάνου σε συνδιασμό με χρήση αυτόλογων βλαστοκυττάρων-λιποκυττάρων που δίνεει ακόμη πιό φυσικά αποτελέσματα.

 Η τεχνική αυτή λέγεται TRIPLE PLANE  δηλαδή Combined dual plane stem cell no pain natural technique ;ή απλούστερα no pain natural αυξητική πλαστική μαστών.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με την πιο φυσική, ασφαλή, πλήρη και πιστοποιήμενη σε διεθνή συνέδρια τεχνική αυξητικής μαστών πατήστε εδώ
 

  πίσω