Νέα - Ειδήσεις - Θέματα
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα
Διακρίσεις-Βραβεύσεις-Ορόσημα ζωής.
Οι ρίζες μου...
Αφηγηματική Βιωματική Ιστορία
Σύντομη Προσωπική Ιστορία
Προσωπικές Φωτογραφίες
Η Βραζιλιάνικη Ομορφιά
Ο Καθηγητής Ivo Pitanguy (1923-2016) γράφει...
Συνεργάτες
Πλαστική χειρουργική εκτός του τόπου διαμονής
 
Δείτε επίσης...
 
New techniques
 
Ρινοπλαστική Χωρίς Νυστέρι
 
Το botox της ηθοποιού
 
Αυξητική Μαστών
 
 
Brazilian
 
 
 
Το Στεφάνι της Νεότητος
 
Δελτία Τύπου
 
Επαγγελαμτικά ταξίδια
 
 
     
           
 
 
         
home
 
Πλαστική χειρουργική, Πλαστικός χειρουργός Δρ. Ι. Λύρας
 
  Δρ. Λύρας Δραστηριότητες Θεραπείες Επεμβάσεις Συνήθεις ερωτήσεις Συνεντεύξεις Επικοινωνία  
 
 
 
πίσω | μπροστά αρχική
 
 

2016 & 2017 Διοικητικό Συμβούλιο & Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ελλ. Εταιρ. Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής.

 
     
 
Ο ιατρός πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Λύρας εξελέγη την Τρίτη 19/7/2016 μέλος του Διοικητικού και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΕΕΠΕΑΧΗ ΕΕΠΕΑΧ είναι το επιστημονικό και θεσμικό όργανο των πλαστικών χειρουργών της Ελλάδος.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΕΕΠΕΑΧ) που ιδρύθηκε το 1969, είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοποικού χαρακτήρα και εκπροσωπεί την πλειονότητα των πλαστικών χειρουργών της Ελλάδας. Η ΕΕΠΕΑΧ είναι μέλος της παγκόσμιας οργάνωσης INTERNATIONAL CONFEDERATION FOR PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY και της Ευρωπαϊκής Ένωσης UEMS (Union Europeenne des Medicins Specialistes) και της EBOPRAS (European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery). Στα επιστημονικά αυτά σώματα, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργώς με επίσημους εκπροσώπους (delegates).

Τα μέλη της Εταιρείας πρέπει να πληρούν όλες τις νομικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις που έχει θεσμοθετήσει το κράτος για την άσκηση του επαγγέλματος, δηλαδή να κατέχουν τον τίτλο ειδικότητας Πλαστικής Χειρουργικής από την οικεία Νομαρχία και να είναι μέλη του τοπικού Ιατρικού Συλλόγου.

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε:

ΤΑΚΤΙΚΑ που είναι οι πλαστικοί χειρουργοί που είναι εγκατεστημένοι και ασκούν το επάγγελμα του Πλαστικού Χειρουργού στην Ελλάδα

ΟΜΟΤΙΜΑ που είναι αποσυρόμενα από την ενεργό δραστηριότητα πρώην τακτικά

ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ που είναι πλαστικοί χειρουργοί που κατοικούν στην αλλοδαπή και είναι αναγνωρισμένα από την εθνική εταιρεία της χώρας στην οποία διαμένουν

ΕΠΙΤΙΜΑ που είναι άτομα που συνέβαλαν ή συμβάλλουν με οποιοδήποτε εξέχοντα τρόπο στην επίτευξη των σκοπών της ΕΕΠΕΑΧ - Ο τίτλος του Επιτίμου Μέλους είναι τιμητική διάκριση που απονέμει η Εταιρεία.

ΠΑΡΕΔΡΑ που είναι ιατροί που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο ένα έτος εκπαίδευσης στην Πλαστική Χειρουργική σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά κέντρα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.

Στο συγκεκριμένο όργανο o Δρ. Ιωάννης Λύρας εξελέγη πάρεδρο μέλος το 1991, τακτικό μέλος το 1996  και  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 2016. Και επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου το 2017. 
 
  πίσω